Pravidla
Pravidla a zákazy:
 1.  Neznalost pravidel se neomlouvá!
 2.  Jakýkoliv hráč, co se registruje na webu nebo na našem serveru souhlasí se všemi uvedenými pravidly.
Obecná pravidla:
 1. Hráč je povinen respektovat vedení serveru.
 2. Je zakázáno nevhodné chování ke spoluhráčům! (nechovej se jako dement!)
 3. Nick hráče nesmí obsahovat jakékoliv sprosté slovo.
 4. Je zakázáno mít nevhodný skin => skin spojen s nacizmem,rasismem a tak podobně.
 5. Je zakázáno používat jakékoliv podpůrné programy => Hacky
 6. Hráči nesmí mít v intentáři barrieru nebo podloží!
 7. Je zakázano stavět nevhodné stavby => 1x1 sloupy, přirození a tak podobně. (Starejte se o mapu serveru..)
 8. Hráči s banem mají právo si požádat na našem Fóru,Discordu o unban.
 9. Všechny bugy nalezené na serveru je povinné nahlásit!
 10. Hráč si za svoje věci, stavby, virtuální předměty (VIP, Money) zodpovídá sám a server nemá povinnost mu věci vynahradit!
 11. Server neručí za ztracené věci umístěné v Item Framu (rámeček), to stejné platí i pro ArmorStand. Důvodem je, že se tyto věci se chovají jako Entity nebo-li mobové tudíž se despawnují, hráč nemá právo této chyby ve hře využívat! Zneužití se trestá banem.
 12. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče (/report), pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude mu udělen ban stejně jako hráči, který pravidla porušil.
 13. A-TEAM NENÍ WIKIPEDIE! Použij http://www.google.cz
 14. To, co není napsáno pravidlech neznamená, že je to povolené.
Eventy:
 1. Jakékoliv porušení pravidel eventu, na který dohlíží člen A-Teamu, může vyústit v tempban na 1 hodinu
 2. Hráč který pořádá event je povinen definovat pravidla eventu.
 3. V případě, že hráč pořádá event pro hráče, nikdo na tomto eventu nesmí zemřít, v případě porušení bude udělen ban podle pravidel. Tzn., že hráč nesmí skákat do lávy, voidu, být utlačován do zdi atd.
 4. Hráč může pořádat event ale musí se řídit pravidly.
 5. Je zakázáno používat na eventu SlimeFun věci. (Pokud majitel eventu nedefinuje jinak! Pokud ne, tak jsou věci automaticky zakázány!)
 6. Je zakázáno používat /tp
 7. Káždý hráč hraje sám za sebe (Aneb, kdo je první vyhrává)
Práva hráčů:
 1. Hráč má právo na vyjádření svého názoru, pokud není v rozporu z pravidly.
 2. Hráč má právo na svobodu, utlačování tohoto práva bude vést k tempbanu osoby která ho utlačuje.
 3. Hráči mají právo si přenést VIP na nový účet pokud doloží důkaz že jim 100% účet s VIP patří.
 4. Každý hráč má právo na ochranu své IP adresy a osobních údajů.
YouTuber:
 1. Pro dosažení pozice YouTuber musí kanál mít 250+ odběratelů.
 2. Při natáčení videa z našeho serveru vyžadujeme vložení IP Adresy serveru do Popisku videa nebo do videa.
 3. YouTubera hráč dostane v případě že natočí video (Ukázku) ze serveru a bude mít dostatečný počet odběratelů.
 4. O tom jestli hráč dostane YT rozhoduje Vedení (To znamená že nezáleží kolik máš subs. když točíš blbosti)
Discord a web:
 1. Pro Discord a web platí stejná pravidla jako pro celý server! (Všechna pravidla Discordu naleznete na Discordu se založkou #Pravidla)
 2.  Pokud hráč podává stížnost na člena vedení serveru nebo na hráče, který je v rozporu s pravidly, je povinen předložit přesné důkazy bez úpravy – fotografie, data, výpisy.